Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Thêm một thành phố của Nhật chấp nhận hôn nhân đồng tính

Thêm một thành phố của Nhật chấp nhận hôn nhân đồng tính
 - Thị trưởng Okamoto nói: “Tại thành phố Iga, với dân số khoảng 95.000 người, có hơn 6.000 người thuộc cộng đồng LGBT. Trách nhiệm của chúng tôi ...

Standing up ...