WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Ronaldo đón năm mới cùng 'bạn trai' đồng tính

Ronaldo đón năm mới cùng 'bạn trai' đồng tính
 - Được biết, số 7 của Real Madrid từng có thời điểm bị nghi ngờ dính vào một mối quan hệ đồng tính với tay đấm quyền Anh tại đây là Badr Hari.