Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Phó Thủ tướng Israel mất chức vì quấy rối tình dục

Phó Thủ tướng Israel mất chức vì quấy rối tình dục
 - đẩu tiên ở Israel bị buộc từ chức vì dính líu những vụ xâm hại tình dục. ... thay thế bởi Amir Ohana, một luật sư công khai đồng tính của đảng Likud.

Standing up ...