WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Phim về đề tài LGBT lên ngôi tại giải Quả cầu vàng 2016

Phim về đề tài LGBT lên ngôi tại giải Quả cầu vàng 2016
 - Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, The Danish Girl và Carol đã trở thành tiêu điểm của mùa trao giải năm 2016 sau khi nhận được đề cử tại ...