Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Ông bố 46 tuổi bỏ gia đình để đi sống cuộc đời của... bé gái 6 tuổi

Ông bố 46 tuổi bỏ gia đình để đi sống cuộc đời của... bé gái 6 tuổi
 - đang nhận được sự hỗ trợ từ Nhà thờ cộng đồng Metropolitan của Toronto, một nơi mà giáo đoàn hầu hết là những người trong cộng đồng LGBT.

Standing up ...