WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới trong năm 2015

Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới trong năm 2015
 - CNN nhận định bà Jenner chính là người bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cộng đồng người đồng tính trên toàn thế giới. Ở độ tuổi 82, bà Ruth Bader ...