Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới trong năm 2015

Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới trong năm 2015
 - CNN nhận định bà Jenner chính là người bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cộng đồng người đồng tính trên toàn thế giới. Ở độ tuổi 82, bà Ruth Bader ...


Standing up ...