WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Những bức ảnh 'ám ảnh' nhất mạng xã hội thế giới trong năm 2015

Những bức ảnh 'ám ảnh' nhất mạng xã hội thế giới trong năm 2015
 - Em bé Syria bên bờ biển, nhà trắng rực sắc cầu vồng ủng hộ LGBT…là những bức ảnh gây ám ảnh nhất mạng xã hội thế giới trong năm 2015.