Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Người chuyển giới với ước mắt và nụ cười

Người chuyển giới với ước mắt và nụ cười
 - Chưa bao giờ Cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) Việt Nam lại có nhiều cảm xúc đan xen đến thế, ...

Standing up ...