WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Nghi vấn Ronaldo bị "lưỡng tính": Yêu cả trai đồng giới lẫn hoa hậu

Nghi vấn Ronaldo bị "lưỡng tính": Yêu cả trai đồng giới lẫn hoa hậu
 - Một nhan sắc mới toanh xuất hiện trong hồ sơ tình trường của siêu sao người Bồ, giữa những đồn đoán gây sốc khi anh bị coi là người đồng tính.