WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Mỹ cho phép người đồng tính nam hiến máu sau 30 năm cấm

Mỹ cho phép người đồng tính nam hiến máu sau 30 năm cấm
 - Theo BBC, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết nước này cấm người đồng tính nam hiến máu từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng ...