WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Mẫu nhẫn cưới “hớp hồn” những cặp đôi đồng tính

Mẫu nhẫn cưới “hớp hồn” những cặp đôi đồng tính
 - về các cặp nhẫn cưới cho phù hợp nhất, thì những cặp LGBT lại âm thầm tự thiết kế “dấu chỉ tình yêu” mang đậm cá tính và phong cách khác nhau.