Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Điều không phải ai cũng biết về Nguyễn Ngọc Thạch?

Điều không phải ai cũng biết về Nguyễn Ngọc Thạch?
 - Ngay khi bước chân vào giới sáng tác, Nguyễn Ngọc Thạch đã không ngại cho mọi người biết mình là một thành viên của cộng đồng LGBT, thậm chí ...

Standing up ...