WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Học trò trong góc khuất cô độc: Cần một 'ngôi trường cầu vồng'

Học trò trong góc khuất cô độc: Cần một 'ngôi trường cầu vồng'
 - Cần Thơ, đã có những hoạt động tích cực tạo lòng tin cho nhóm HS thuộc LGBT trong trường. Ông tạo điều kiện cho HS được sống đúng với giới tính ...