WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Học trò trong góc khuất cô độc: Ám ảnh 'nợ đời'!

Học trò trong góc khuất cô độc: Ám ảnh 'nợ đời'!
 - Sự thiếu hiểu biết của các bậc phụ huynh đôi khi lại gây cho con mình những tổn thương khó bù đắp. Câu chuyện của Bùi Kỳ Nhân, học sinh lớp 11 Trường THPT G.O.T, Q.2, TP.HCM là một điển hình. Nhà chỉ có 2 anh em trai. Từ nhỏ Nhân và em trai vẫn ở cùng một phòng, nhưng năm lên lớp 6