Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Giữ bình tĩnh và chế ngự căng thẳng

Giữ bình tĩnh và chế ngự căng thẳng
 - Hãy viết ra một kế hoạch và những điều cần thiết để đạt được mục tiêu đó, đồng thời dự đoán những tình huống căng thẳng có thể tránh được.

Standing up ...