Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Gay đâu phải là cái tội

Gay đâu phải là cái tội
 - Hãy để tình yêu đó thật đẹp bạn ạ, bất kể đó là tình yêu đồng tính hay dị ... Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu ...

Standing up ...