WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Dung mạo trước khi “biến đổi” của Hoa hậu chuyển giới Việt gây bất ngờ

Dung mạo trước khi “biến đổi” của Hoa hậu chuyển giới Việt gây bất ngờ
 - Không tham gia cộng đồng LGBT và hầu như cũng có quá nhiều người quen thuộc giới tính thứ 3, vinh dự đăng quang Hoa hậu chuyển giới Miss ...