Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Dung mạo trước khi “biến đổi” của Hoa hậu chuyển giới Việt gây bất ngờ

Dung mạo trước khi “biến đổi” của Hoa hậu chuyển giới Việt gây bất ngờ
 - Không tham gia cộng đồng LGBT và hầu như cũng có quá nhiều người quen thuộc giới tính thứ 3, vinh dự đăng quang Hoa hậu chuyển giới Miss ...

Standing up ...