WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Dân mạng Việt ngất ngây vì bộ ảnh cô gái xinh đẹp cho đến khi biết sự thật

Dân mạng Việt ngất ngây vì bộ ảnh cô gái xinh đẹp cho đến khi biết sự thật
 - Tiến Đạt tham gia vào rất nhiều các hoạt động xã hội, hoạt động của cộng đồng LGBT. Hình ảnh một “cô người mẫu” dáng đẹp mặt xinh uyển chuyển ...