WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Cuộc sống của người đồng tính dưới trướng IS

Cuộc sống của người đồng tính dưới trướng IS
 - Một thanh niên đồng tính Syria lấy tên là Daniel Halaby, 26 tuổi, cho biết thậm chí hai năm sau khi đào thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ, anh vẫn mơ thấy ác ...