Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Công nhận quyền chuyển giới: Lâm Chi Khanh muốn kết hôn ngay

Công nhận quyền chuyển giới: Lâm Chi Khanh muốn kết hôn ngay
 - Bộ luật được thông qua, chưa bao cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới) Việt Nam lại khóc nhiều đến thế.

Standing up ...