Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Chuyện về cô gái chuyển giới 20 năm sống trong hình hài đàn ông

Chuyện về cô gái chuyển giới 20 năm sống trong hình hài đàn ông
 - Nếu được sống lại một lần nữa, mình vẫn muốn được thuộc về cộng đồng LGBT. Là một người chuyển giới, phải trải qua nhiều đắng cay, thăng trầm, ...

Standing up ...