WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Chuyện về cô gái chuyển giới 20 năm sống trong hình hài đàn ông

Chuyện về cô gái chuyển giới 20 năm sống trong hình hài đàn ông
 - Nếu được sống lại một lần nữa, mình vẫn muốn được thuộc về cộng đồng LGBT. Là một người chuyển giới, phải trải qua nhiều đắng cay, thăng trầm, ...