WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Chàng trai chuyển giới đầu tiên mang bầu

Chàng trai chuyển giới đầu tiên mang bầu
 - Rodriguez, với cái tên cúng cơm nam tính là Luis, là một trong những nhà hoạt động nổi bật nhất cho cộng đồng LGBT ở Ecuador. Cô cho biết mình ...