WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Cặp đồng tính Việt – Mỹ từng “gây sốt” đã chia tay

Cặp đồng tính Việt – Mỹ từng “gây sốt” đã chia tay
 - HCM) và Tyler Grasser (sinh năm 1995, hiện sống tại Mỹ) là hai cái tên từng “gây sốt” trên mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng LGBT khi chia sẻ về tình ...