WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Cận cảnh nhan sắc của Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên

Cận cảnh nhan sắc của Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đầu tiên
 - Cô là người chuyển giới đầu tiên trong cộng đồng LGBT tại Việt Nam có may mắn được đăng quang ngôi vị Hoa hậu chuyển giới Miss Beauty 2015.