WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Các cặp vợ chồng đồng tính ở Victoria được phép nhận con nuôi

Các cặp vợ chồng đồng tính ở Victoria được phép nhận con nuôi
 - Các cặp vợ chồng đồng tính ở Victoria sẽ được phép nhận con nuôi, thế nhưng các tổ chức tôn giáo vẫn có quyền từ chối cho những gia đình như thế ...