WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Bộ phim Cô Gái Đan Mạch tạo làn sóng ủng hộ người LGBT

Bộ phim Cô Gái Đan Mạch tạo làn sóng ủng hộ người LGBT
 - Tác phẩm do đạo diễn Tom Hooper thực hiện và là “tác phẩm tuyệt nhất năm qua của Eddie Redmayne khi dường như quên mất chính mình để trở ...