Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

2015, cột mốc của những thay đổi lịch sử với cộng đồng LGBT

2015, cột mốc của những thay đổi lịch sử với cộng đồng LGBT
 - Ngày 26/06 được xem là thời khắc lịch sử với cộng đồng LGBT trên toàn thế giới khi Mỹ – cường quốc thế giới chính thức công nhận hôn nhân đồng ...

Standing up ...