Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

11 giải thưởng trong ngày hội Tôn vinh sự đa dạng 2015

11 giải thưởng trong ngày hội Tôn vinh sự đa dạng 2015
 - Mười một hạng mục giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tổ chức hoạt động tích cực trong cộng đồng LGBT (đồng tính-song tính-chuyển giới) ...

Standing up ...