WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Vì sao phim đồng tính của Chi Pu - Gil Lê chinh phục khán giả?

Vì sao phim đồng tính của Chi Pu - Gil Lê chinh phục khán giả?
 - Câu chuyện tình yêu đồng tính của đôi bạn trong phim cũng được thể hiện rất trong sáng, ý tứ mà vẫn đẹp và lãng mạn. Thông điệp về tình yêu trong ...