Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Vẽ Đường Cho Yêu Chạy” chiếm trọn tình cảm của khán giả

Vẽ Đường Cho Yêu Chạy” chiếm trọn tình cảm của khán giả
 - Riêng với việc đưa yếu tố đồng tình vào phim, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng lý giải: “Nếu các bạn xem phim thì 100% sẽ thấy yếu tố đồng tính trong Vẽ ...

Standing up ...