Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Đức loại bỏ ứng viên được đề cử tham gia cuộc thi Eurovision năm 2016

Đức loại bỏ ứng viên được đề cử tham gia cuộc thi Eurovision năm 2016
 - Anh không hề mang tư tưởng phân biệt chủng tộc hay kỳ thị người đồng tính” - Thomas Schreiber, Giám đốc điều hành của ARD tuyên bố. “Rõ ràng ...

Standing up ...