WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

TT Barack Obama được cộng đồng LGBT vinh danh là 'Đồng minh của năm'

TT Barack Obama được cộng đồng LGBT vinh danh là 'Đồng minh của năm'
 - Tạp chí OUT vừa công bố danh sách '100 nhân vật LGBT (Đồng tính, song tính và chuyển giới) có sức ảnh hưởng nhất thế giới 2015' với nhiều cái ...