Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng

Triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng
 - Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết: Do kinh phí bị cắt giảm, các mô hình tư vấn xét nghiệm truyền thống ngày càng khó khăn và tỷ lệ xét ...

Standing up ...