WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Thuốc ARV điều trị HIV từ quỹ bảo hiểm y tế

Thuốc ARV điều trị HIV từ quỹ bảo hiểm y tế
 - Theo Luật Bảo hiểm y tế, thuốc ARV và một số dịch vụ khám, chữa bệnh khác đối với bệnh nhân HIV/AIDS được đưa vào diện chi trả của bảo hiểm y ...