WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Thông điệp xã hội xúc động từ MV 'Cho em mơ'

Thông điệp xã hội xúc động từ MV 'Cho em mơ'
 - MV kể chuyện về một cô bé sinh ra trong gia đình ở nông thôn có mẹ bị nhiễm HIV/AIDS. Đúng với tựa đề ca khúc - Cho em mơ - sản phẩm hình ảnh ...