WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Tài tử Johnny Depp: 'Mọi vai diễn của tôi đều đồng tính'

Tài tử Johnny Depp: 'Mọi vai diễn của tôi đều đồng tính'
 - Anh nhắc lại cuộc gặp với một ông chủ (không nêu tên) và bị người này chất vấn với cùng câu hỏi: “Vai diễn của anh đồng tính đấy à?”. Và Depp trả ...