Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Sốc điện để "chữa" đồng tính tại Trung Quốc

Sốc điện để "chữa" đồng tính tại Trung Quốc
 - Video này đã tiết lộ rằng những người đàn ông Trung Quốc vẫn thường xuyên phải chịu đựng phương pháp trị liệu sốc điện trị đồng tính sau khi đồng ...

Standing up ...