WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Sốc điện để "chữa" đồng tính tại Trung Quốc

Sốc điện để "chữa" đồng tính tại Trung Quốc
 - Video này đã tiết lộ rằng những người đàn ông Trung Quốc vẫn thường xuyên phải chịu đựng phương pháp trị liệu sốc điện trị đồng tính sau khi đồng ...