WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Phim Việt ra rạp tháng 11: Nỗ lực gây dấu ấn

Phim Việt ra rạp tháng 11: Nỗ lực gây dấu ấn
 - Cùng có đề tài về giới trẻ nhưng Yêu - phim đầu tay của đạo diễn Việt Max thu hút người xem, bởi phim xoay quanh đề tài đồng tính nữ vốn khá nhạy ...