WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Phim tài liệu về người chuyển giới Việt đoạt giải cao tại Pháp

Phim tài liệu về người chuyển giới Việt đoạt giải cao tại Pháp
 - thế nhưng Tìm Phong đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ giới chuyên môn cũng như cộng đồng LGBT (Đồng tính, song tính và chuyển giới).