WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Ông Obama lên trang bìa tạp chí cho người đồng tính

Ông Obama lên trang bìa tạp chí cho người đồng tính
 - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xuất hiện trên trang bìa tạp chí Out số ra mới nhất, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên có mặt trên bìa một tạp chí dành ...