WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Nỗi lòng người phụ nữ xưng hô với con là bố

Nỗi lòng người phụ nữ xưng hô với con là bố
 - Tôi từng muốn tự sát, nhưng sau đó, tôi quyết định phải làm gì đó. Nếu phải chết, tôi thà chết trên bàn phẫu thuật", người phụ nữ giấu tên, từng là đàn ông, nói. Sinh ra là đàn ông, nhưng cô trầm cảm nặng sau khi lập gia đình và quyết định chuyển giới.