WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Nỗi lòng người chuyển giới: Từng 'nín nhịn' hoặc bị đuổi khỏi… nhà vệ sinh!

Nỗi lòng người chuyển giới: Từng 'nín nhịn' hoặc bị đuổi khỏi… nhà vệ sinh!
 - Cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tại TP.HCM xuống đường “ăn mừng” khi được Quốc hội công nhận quyền chuyển giới. Từ đây ...