Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nỗi lòng người chuyển giới: Từng 'nín nhịn' hoặc bị đuổi khỏi… nhà vệ sinh!

Nỗi lòng người chuyển giới: Từng 'nín nhịn' hoặc bị đuổi khỏi… nhà vệ sinh!
 - Cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tại TP.HCM xuống đường “ăn mừng” khi được Quốc hội công nhận quyền chuyển giới. Từ đây ...

Standing up ...