La liberté de presse1
- 1 -

Sunday, 29 November 2015

Nỗi lòng người chuyển giới: Từng 'nín nhịn' hoặc bị đuổi khỏi… nhà vệ sinh!

Nỗi lòng người chuyển giới: Từng 'nín nhịn' hoặc bị đuổi khỏi… nhà vệ sinh!
 - Cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tại TP.HCM xuống đường “ăn mừng” khi được Quốc hội công nhận quyền chuyển giới. Từ đây ...