WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Niềm hạnh phúc vỡ òa của người chuyển giới Việt

Niềm hạnh phúc vỡ òa của người chuyển giới Việt
 - Bất chấp cơn mưa dai dẳng, nhiều bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT và những người ủng hộ đã cùng tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối qua để ...