Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Những sao nữ bẽ bàng vì có chồng, bạn trai là người đồng tính

Những sao nữ bẽ bàng vì có chồng, bạn trai là người đồng tính
 - Từ lâu, những định kiến và hiểu biết lệch lạc của xã hội đã khiến cho những người đồng tính nói riêng và LGBT nói chung phải che giấu xu hướng ...

Standing up ...