WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Những sao nữ bẽ bàng vì có chồng, bạn trai là người đồng tính

Những sao nữ bẽ bàng vì có chồng, bạn trai là người đồng tính
 - Từ lâu, những định kiến và hiểu biết lệch lạc của xã hội đã khiến cho những người đồng tính nói riêng và LGBT nói chung phải che giấu xu hướng ...