La liberté de presse1
- 1 -

Sunday, 8 November 2015

Người đồng tính cần được bình đẳng trong điều trị HIV

Người đồng tính cần được bình đẳng trong điều trị HIV
 - TPHCM có tỷ lệ người đồng tính nam và người chuyển giới bị nhiễm HIV rất cao, nhưng họ lại gặp nhiều rào cản trong việc tiếp ...