WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Người đàn ông chuyển giới sinh con

Người đàn ông chuyển giới sinh con
 - Cặp vợ chồng đồng tính này phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận đến nỗi Kayden bị trầm cảm sau sinh. Dù vậy họ cho biết rất hạnh phúc và ...