Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nam vương đồng tính thế giới 2015 bất ngờ 'thoái vị'

Nam vương đồng tính thế giới 2015 bất ngờ 'thoái vị'
 - Chỉ sau nửa năm đăng quang, Klaus Burkart (21 tuổi) đã từ bỏ danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Mr Gay World 2015 (Nam vương đồng tính thế giới) ...


Standing up ...