WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Nam vương đồng tính thế giới 2015 bất ngờ 'thoái vị'

Nam vương đồng tính thế giới 2015 bất ngờ 'thoái vị'
 - Chỉ sau nửa năm đăng quang, Klaus Burkart (21 tuổi) đã từ bỏ danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Mr Gay World 2015 (Nam vương đồng tính thế giới) ...