Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV cao hơn nữ bán dâm

Nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV cao hơn nữ bán dâm
 - Đáng chú ý, nếu như tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm phụ nữ mại dâm chỉ là 3,7% thì ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới có tỷ lệ nhiễm đến 12,7%.

Standing up ...