Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Mr. Đàm cổ vũ người đẹp "chuyển giới"

Mr. Đàm cổ vũ người đẹp "chuyển giới"
  - Cherry Minh Ngọc là một nhân vật nổi bật trong cộng đồng LGBT (những người đồng tính, song tính và chuyển giới). Hầu hết mọi người biết đến cô ...

Standing up ...