WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Miley Cyrus gây sốc khi liếm đàn Piano

Miley Cyrus gây sốc khi liếm đàn Piano
 - Miley Cyrus tham dự Gala lần thứ 46 của Trung tâm LGBT (những người đồng tính, lưỡng tính, song tính) tại Los Angels và có hành động tục tĩu.